Lastenhoitopalvelut

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla tai muulla huoltajalla on oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikka. Päivähoidosta kunta perii perheen tulojen mukaisen maksun. Vaihtoehtona kunnan järjestämälle päivähoidolle vanhemmat voivat valita muun hoitotavan ja hakea Kelalta lasten kotihoidon tukea.

Päivähoitoon hakeminen
Päivähoitopaikkaa haetaan erillisellä hakemuslomakkeella vähintään neljä kuukautta ennen hoitotarpeen alkamista. Mikäli päivähoitotarve tulee äkillisesti johtuen työstä, opinnoista tai koulutuksesta, päivähoitopaikkaa on haettava niin nopeasti kuin mahdollista, kuitenkin kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Hakemuslomakkeita saa Päiväkoti Ankkurista tai tästä (MS –Word dokumentti)Hakemukset palautetaan Päiväkoti Ankkuriin.

Päivähoitopaikan irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Päivähoidosta perittävät maksut
Lasten päivähoidossa on käytössä kuukausimaksujärjestelmä. Hoitomaksu määräytyy prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen mukaan.

Lapselta, jonka vanhemmat eivät ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

Päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitopäivien määrää. Mikäli lapsi on kokopäivähoitoinen, mutta hoidossa vain muutaman päivän viikossa tai kuukaudessa, peritään maksu sovittujen hoitopäivien mukaan. Päivähinta lasketaan jakamalla kuukausimaksu luvulla 21.

Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat:

Perheen koko                   Tuloraja
Henkilöä                            € / kk              Korkein maksu %

1 –2                                     1278                     11,5
3                                           1576                       9,4
4                                           1871                       7,9
5                                           1996                       7,9
6                                           2121                       7,9

Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nuorimmasta päivähoidossa olevasta lapsesta on 264 €.
Perheen toisesta lapsesta maksu on samansuuruinen kuin ensimmäisestä lapsesta, kuitenkin enintään 238 €. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.

Osapäivähoidon maksuna peritään 60 % kokopäivähoidon maksusta.Osapäivähoidon maksu peritään mikäli lapsen hoitoaika on päivässä alle 5 tuntia.

Tilapäisen parkkihoidon maksu on tuloista riippumatta:
yli 5 h / päivä:   15 €
alle 5 h / päivä : 8 €

Päivähoitopalveluista vastaa ja lisätietoja antaa:
Päiväkodin vastaava lastentarhanopettaja puh. 0400-946 948