KASKISTEN KAUPUNGIN KANSALAISOPISTO

Talo ja kaivo

Tietoa, taitoa, elämää varten

Toiminta-ajatus
Kaskisten kaupungin kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuksia kehittyä oppimalla. Opisto vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöönsä. Elinikäinen oppiminen edistää henkistä ja aineellista kasvua. Kansalaisopiston palvelut ovat laadukkaita, edullisia ja helposti saatavilla. Kansalaisopisto on sivistyslautakunnan alainen oppilaitos.

Kansalaisopistotoiminta perustuu lakiin
Perustuslaki 2. luku, 16.2 §
Sivistykselliset oikeudet
”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityistentarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.”

Laki vapaasta sivistystyöstä 1.luku, 1. §
”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä sekä edistää kansanvaltaisuuden, tasa-arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.”

 

 

 

Musiikkiopisto Legato