Kaavoitus ja mittaus

  

 

Asemakaavan muutos kaupunginosassa 14
nähtävänä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 7.2.-7.3.2017
KH 19 § 7.2.2017
liite 1
liite 2
liite 3
liite 4
liite 5
liite 6
liite 7
liite 8
liite 9

 

 

 

Kuulutus tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta ja sen nähtäville asettamisesta.
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 19 §) mukaisesti ilmoitetaan, että Kaskisten kaupungintalolla sekä kaupungin kotisivuilla on nähtävillä tuulivoimaosayleiskaavaehdotus.
Nähtävilläoloaika on 8.10.–6.11.2015.
Kaavoitettava alue sijaitsee Kaskisten kaupungin keskustan kaakkoispuolella. Suunnittelualue käsittää Dicksholmenin saaren ympäröivine vesialueineen. Kaava-alueen pinta-ala on noin 56,0 hehtaaria.
Muistutukset tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisena nähtävilläoloaikana 6.11.2015 mennessä osoitteella, Kaskisten kaupunki Tekninen osasto, Raatihuoneenkatu 34, 64260 KASKINEN.
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Martti Kerkelä ja avustava suunnittelija Taina Riekkinen/ SWECO YMPÄRISTÖ Oy, puh. 040-6316791.

Kaavaselostus

Kaavakartta

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

 

 

 

 

 

 

Kaavayhdistelmään voit tutustua tästä

 Kaskisten yleiskaava