Välkommen till Kaskö!

Kaskinen_postikortti_A5_syksy_2016_s1

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidaretjänst som

BILDNINGS- OCH BIBLIOTEKSDIREKTÖR samt

TEKNISK DIREKTÖR

Tilläggsuppgifter finns här.

Obs! Stadshuset är stängt 3.7.-28.7.2017.

Vi vill ännu påminna Er om att stadshusets och tekniska centralens personal har sommartid 1.6.-31.8. Dörrarna stängs kl. 15.00.

Obs! Stadshuset är stängt 3.7.-28.7.2017.

Ni kan ringa följande nummer:

Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593,

Hemservice, 040-5042534, Mariehemmet, 0400-739 001,

Turistinfo, 0400-868 781, Hamn- fastighetsdejour 0400-868 783.

Ungdomssekreteraren är på semester 26.6.-2.8. 2017

Munhälsovården är stängd 26.6 - 24.7.2017. I nödfall kan man kontakta Kristinestad, tel. 06-2218430.

Obs! Stadshuset är stängt 3.7.-28.7.2017.

Tekniska avdelningens personal är anträffbar enligt följande:

Byggnadsingenjören 0400-868787

Kanslisten (kl. 8.00-11.40) 050-5780922 (semester 17.7-28.7)

Besöksadress: Bladhskavägen 44-46 D18.

 

Info för företagare

 kutsu palvelualan yrityksille

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Kaskö stads planläggningsöversikt 2016

 I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"