Välkommen till Kaskö!

 

Allee ja joulukuusi web

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Stadens lediga tomter Stadens lediga bostadstomter
Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskös turismsidor finns på
www.visitkaskinen.fi
 

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

   Kaskö stads planläggningsöversikt 2016

 I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!