Välkommen till Kaskö!

 Kaskinen postikortti web

Kaskö stad söker bl.a en
EKONOMIDIREKTÖR FÖR STADSKONCERNEN

  

Vi vill ännu påminna Er om att stadshusets och tekniska centralens personal har sommartid 1.6.-31.8. Dörrarna stängs kl. 15.00. Obs! Stadshuset är stängt 4.7.-29.7.2016. Ni kan ringa följande nummer:
Socialavdelningen, 045-1321593, Hemservice, 040-5042534, Mariehemmet, 0400-739001, Turistinfo, 0400 868 781, Hamn- och fastighetsdejour 0400-868 783.
Tekniska avdelningens personal är anträffbar enligt följande: tekniska direktören, tel. 046-920 1133, byggnadsinspektören, tel. 0400-868 787 tisdagar och onsdagar, kanslisten, tel. 050-578 0922 (semester 18.7.-14.8.).
Ungdomssekreteraren är på semester 27.6.-5.8. 2016.
Biblioteket öppet i sommar ti, to 14-19, ons, fre 12-16. Biblioteket är stängt 25.7. - 8.8.
Munnens friskvård stängt i sommar under tiden:
4.7. - 29.7.2016, 8.8 - 12.8.2016. I nödfall kan man kontakta Kristinestad, tel. 06-2218430.

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Stadens lediga tomter Stadens lediga bostadstomter
Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskös turismsidor finns på
www.visitkaskinen.fi
 

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

 

  Kaskö stads planläggningsöversikt 2016

 

I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!