Välkommen till Kaskö!

 Kaskinen_postikortti_A5_kevät_2018_s1

Munnens friskvård öppnar sin mottagning må 21.5.2018.

Kristinestad, Närpes stad och Kaskö stad uppdaterar trafiksäkerhetsplanen.

Nu kan du påverka trafiksäkerheten i din hemkommun genom att svara på enkäten.

Enkäten är öppen till och med den 4.6.och kan besvaras här

----------

My hometown Kaskinen/Kaskö

Vad tycker du, kunde Kaskö vara din hemstad också?
How about You, could Kaskinen be also your home town?
Kaskös nya marknadsföringsvideo kan du titta på här

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Kaskö stads planläggningsöversikt 2017

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"