Välkommen till Kaskö!

Kaskinen_postikortti_A5_syksy_2016_s1

Vi vill ännu påminna Er om att stadshusets och tekniska centralens personal har sommartid 1.6.-31.8. Dörrarna stängs kl. 15.00. Obs! Stadshuset är stängt 3.7.-28.7.2017. Ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemservice, 040-5042534, Mariehemmet, 0400-739 001, Turistinfo, 0400-868 781, Hamn- och fastighetsdejour 0400-868 783. Ungdomssekreteraren är på semester 26.6.-2.8. 2017. Munhälsovården är stängd 26.6 - 24.7.2017. I nödfall kan man kontakta Kristinestad, tel. 06-2218430.
Häsovårdscentralen:
TORSDAG 22.06.2017 STÄNGER VI KL. 12.00.
FREDAG 23.06. - SÖ 25.06.2017 STÄNGT.
Då egen hälsovårdcentral är stängd ring jouren!
Kristinestads hälsovårdscentral puh/tel 06 22 18 600
Vasa centralsjukhus puh/tel 06 21 31 001
Satakunda Centralsjukhus puh/tel 02 62 76 868

Strandtomt i Kaskö till salu

Info för företagare

Inbjudan till frukostgröt för företagarna.

IMG_0335

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Kaskö stads planläggningsöversikt 2016

 I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"