Välkommen till Kaskö!

 Kaskinen_postikortti_A5_kevät_2018_s1

 

Obs! Stadshuset är stängt 9.7.-3.8.2018. Ni kan ringa följande nummer: Socialbyrån, 045-1321593, Hemvård, 040-5042534, Mariehemmet, 0400-739 001, Turistinfo, 0400-868 781, Hamn- och fastighetsdejour 0400-868 783.
Ungdomssekreteraren är på semester 25.6.-1.8.2018.

Tekniska centralen
Bladhska vägen 44-46 D, 64260 Kaskö
På tekniska centralen betjänas ni av:
Teknisk direktör Jarmo Latikka, 050 539 9141
via tidsbokning, boka gärna tid på förhand
Kanslist (semester 16.7-3.8.)
Thomas GrönlundTel 050 5780922
E-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi
Betjäningstider:
må-fre kl. 9.00-15.00, kl. 11.30-12.15 – lunchpaus

Munhälsovården är stängd p.g.a. semester 7.6.-11.6.2018 samt 16.7.–10.8.2018. I nödfall kan man kontakta Kristinestads tandvård, tel. 06-2218430.

My hometown Kaskinen/Kaskö
Vad tycker du, kunde Kaskö vara din hemstad också?
How about You, could Kaskinen be also your home town?
Kaskös nya marknadsföringsvideo kan du titta på här

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"