Välkommen till Kaskö!

Kaskinen_postikortti_A5_syksy_2016_s1 

 

Vattenverket meddelar.21.02.2018

Korta avbrott i vattendistributionen kan förekomma under slutet av veckan på grund av lokalisering av ledningsläckage.

-----

OBS FÖRETAGARE I KASKÖ!

Vi söker tillväxtföretag i Kaskö för programmet Suupohjas tillväxtstig 2018. Programmet förverkligas i samarbete av Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä, Kaskö stad och Kristinestads näringslivscentral. Suupohjas tillväxtstig 2018 är en unik möjlighet att sätta fart på en egen affärsidé eller ett redan exixterande företag mot tillväxt. Bekanta dig med programmet. Dessutom har programmet egna hemsidor:
http://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/suupohjan-kasvupolku-2018
Du kan bekanta dig med programmets video om vinnaren i Suupohjas tillväxtstig 2017 på Youtubelänken: https://youtu.be/tI_QEO2i1II
Tilläggsinformation om programmet och ansökningsråd kan du också fråga av näringsombud: Johanna Peltoniemi, 050-400 0867, johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

KASKINEN BUSINESS NEWS NYHETSBREV 1.2018 finns här

Näringsombudet Johanna Peltoniemi ordnade informationskväll om ägarbyte för företagare 27.11.2017. Materialet finns här:  

Näringsombud Johanna Peltoniemi - Ostamalla yrittäjäksi - Bli företagare genom att köpa ett företag

Projektipäällikkö Timo Vauhkonen - Valmisteltu omistajanvaihdos

Finansiering inom företagsköp - John Erickson, Finnvera,

 

My hometown Kaskinen/Kaskö

Vad tycker du, kunde Kaskö vara din hemstad också?
How about You, could Kaskinen be also your home town?
Kaskös nya marknadsföringsvideo kan du titta på här

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Kaskö stads planläggningsöversikt 2017

I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"