Välkommen till Kaskö!

 Allee ja joulukuusi web

En del av personalen är på semester under tiden 27.12.-30.12. Under den här tiden är stadshuset stängt, men ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemvård, 040 5042534. Tandläkarmottagningen stängd 23.12.2016. Vid värk, svullnad och olycksfall ring dejourerande tandläkaren i Kristinestad tel. 06-2218430. Biblioteket stäng 23.-27.12.

Julkalenderfönster 2016
Under julen får vi kika in på julstämningen i Kaskö och de härliga julkalenderfönstren. Ni kan hämta en karta över julfönstren för tiden 1.-24.12. från biblioteket i Kaskö och från Kirppis- Loppis samt Bladhska Boden. En trevlig jultid till alla!

Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Stadens lediga tomter Stadens lediga bostadstomter
Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskös turismsidor finns på
www.visitkaskinen.fi
 

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

   Kaskö stads planläggningsöversikt 2016

 I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!