Välkommen till Kaskö!

Kaskinen_postikortti_A5_syksy_2016_s1

En del av personalen är på semester under tiden 27.12.-29.12. Under den här tiden är stadshuset stängt, men ni kan ringa följande nummer: Grundtrygghetsavdelningen, 045-1321593, Hemvård, 040 5042534.
Biblioteket stängt 22.12.-27.12.

  Info för företagare

 My hometown Kaskinen/Kaskö
Vad tycker du, kunde Kaskö vara din hemstad också?
How about You, could Kaskinen be also your home town?
Kaskös nya marknadsföringsvideo kan du titta på här

 Kaskös servicekarta
del 1
del 2

Broschyr över stadens lediga tomter finns här

Stadens lediga tomter

Stadens lediga bostadstomter

Broschyr över stadens lediga industritomter finns här

Stadens lediga industritomter
Se vår nya broschyr!

Kaskö-Seinäjoki järnväg måste fås i skick.
Underteckna adressen nedan och stöd en grundreparation av järnvägen
http://www.adressit.com/for_en_grundforbattring_av_seinajoki-kasko_jarnvag
Skicka adressen vidare till alla era kontakter och använd den alltid i era meddelanden och kommunikation.
Ta nätverkena i bruk och få alla med för denna viktiga sak!

 Vaunuja2 DSCF0282

Se aktualitetsfilmen om järnvägen här  eller på Youtube
Järnvägsutredning

Kaskö stads planläggningsöversikt 2017

 I Kaskö är det gott att leva och verka som företagare-Kaskö stads lediga bostadstomter 1,90€- 6€/m2!

Information om landskapsreformen "Ditt Österbotten"