Tekniska tjänster

Information om skolans takrenovering

Entreprenörerna har frågat om tidpunkten när projektet kan börja kan tidigareläggas. Stadsstyrelsen besluter vid sitt möte den 26.6.2018 om valet av entreprenör, om kraven uppfylls.Paragrafen justeras omgående och besvärstiden börjar 27.6.2018 och fortgår i 14 dagar. Byggandet av väderskyddet kan påbörjas under besvärstiden på eget ansvar, staden tar inget ansvar för om någon besvärar sig mot beslutet av valet av entreprenör. Ackordets avslutningstid kan enligt avtal förlängas med en vecka och blir då 17.8.2018.

-----


Verksamhetsidé:

Ordnande av samhällstjänster, underhåll av stadens områden och lokaliteter samt resultatansvarig skötsel och utveckling av stadens affärsverksamhet.E-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi

Tekniska centralen 

Bladhska vägen 44-46 D, 64260 Kaskö

På tekniska centralen betjänas ni av: 

Teknisk direktör

Jarmo Latikka, 050 539 9141

via tidsbokning, boka gärna tid på förhand

Kanslist

Thomas Grönlund

Tel 050 5780922

Betjäningstider:

Må - Fre kl 9.00-15.00

kl 11.30-12.15 - lunchpaus

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

 Dejourering:

Stadens hamn- och fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering,
gsm 0400-868 783

Centralköket:

040-5577904 e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
vastaava emäntä: 040 8291608

Erja Seppälä 
Maarika Peensalu 
Saija Hannula


Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, Djuphamnen
Fiskehamnsvägen 30
64260 Kaskö
Fax 06-2207 300

I hamnhuset betjänas ni av:
Hellman Patrik 050-3430 676
hamnservice 24 t, gsm 0400-868 783,
satamapalvelu@kaskinen.fi