Tekniska tjänster

Verksamhetsidé:

Ordnande av samhällstjänster, underhåll av stadens områden och lokaliteter samt resultatansvarig skötsel och utveckling av stadens affärsverksamhet.E-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi

Tekniska centralen 

Bladhska vägen 44-46 D, 64260 Kaskö

På tekniska centralen betjänas ni av: 

Teknisk direktör

Jarmo Latikka,

telefontid tisdagar och torsdagar kl 8-10, tel  050 539 9141

Kanslist

Thomas Grönlund

Tel 050 5780922

Betjäningstider:

Må - Fre kl 9.00-15.00

kl 11.30-12.15 - lunchpaus

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

 Dejourering:

Stadens hamn- och fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering,
gsm 0400-868 783

Centralköket:

040-5577904 e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi
vastaava emäntä: 040 8291608

Erja Seppälä 
Maarika Peensalu 
Saija Hannula


Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, Djuphamnen
Fiskehamnsvägen 30
64260 Kaskö
Fax 06-2207 300

I hamnhuset betjänas ni av:
Hellman Patrik 050-3430 676
hamnservice 24 t, gsm 0400-868 783,
satamapalvelu@kaskinen.fi