Tekniska tjänster


Verksamhetsidé:

Ordnande av samhällstjänster, underhåll av stadens områden och lokaliteter samt resultatansvarig skötsel och utveckling av stadens affärsverksamhet.E-postadresser: förnamn.släktnamn@kaskinen.fi

Tekniska centralen 

Bladhska vägen 44-46 D, 64260 Kaskö

 

På tekniska centralen betjänas ni av:

 

Teknisk direktör

Jarmo Latikka, 050 539 9141

Byggnadsingenjör

vik.Rauno Leppinen

tel 0400 868 784

Kanslist

Thomas Grönlund

Tel 050 5780922

(kl  8.00-11.40)

e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

 Dejourering:

Stadens hamn- och fastighetsdejourering samt Kaskö Energis dejourering,
gsm 0400-868 783

Centralköket:

Pia Salo, 040-5577904 e-post: förnamn.efternamn@kaskinen.fi

Erja Seppälä 

Maarika Peensalu 

Saija Hannula


Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab, Djuphamnen
Fiskehamnsvägen 30
64260 Kaskö
Fax 06-2207 300

I hamnhuset betjänas ni av:
Hellman Patrik 050-3430 676
hamnservice 24 t, gsm 0400-868 783,
satamapalvelu@kaskinen.fi