Näringslivsfrågor

Kaskö stads näringsombud är Johanna Peltoniemi.

Du når henne på telefon 050 - 400 0867 eller johanna.peltoniemi@kaskinen.fi

Företagarnas frukostgröt-träff 4.10 kl 8.00

Näringsstrategi

Finansieringshjälp för företagare:
NTM
Leader

 

Finalister till programmet Suupohjas tillväxtstig 2018 har valts

Till programmet Suupohjas tillväxtstig 2018 sökte 31 företag. Till programmet valdes 15 företag, varav tre från Kaskö-

Pekomat Oy, Oy Helsingin Weekend Snacks Ab och i Kaskö Hamn verkande Cewal Grains Oy.

Företagsvisa sparringsdagar är 22.3. i Kaskö och 26.4. i Kauhajoki.

ARBETSRUM KAS-KAS

Kaskö stad erbjuder förmånligt arbetsutrymme åt freelancers, företagare (som inleder sin verksamhet) och distansarbetare. Det lugna kontorsrummet som är utrustat med utmärkta internetförbindelser finns i centrum i tekniska centralens utrymmen. Arbetsrummet är s.k. Co-Working Space, det är alltså delat mellan flera personer och lämpar sig i första hand för tyst arbetande.
Priser:
Flex-arbetspunkt 30€/mån: i delat arbetsrum. Då ett arbetsbord är ledigt kan man sitta och arbeta med lap-top Papper och övriga material flyttas på en hylla när man avslutat sitt arbete.
Egen arbetspunkt 50€/mån: en egen fast bordsplats i delat arbetsrum dit du kan hämta t.ex. din egen dator och övriga tillbehör.

 

KASKINEN BUSINESS NEWS NYHETSBREV 1.2018 finns här

KASKINEN BUSINESS NEWS NYHETSBREV 2.2018 finns här

KASKINEN BUSINESS NEWS NYHETSBREV 3.2018 finns här 

Näringsombudet Johanna Peltoniemi ordnade informationskväll om ägarbyte för företagare 27.11.2017. Materialet finns här:

Näringsombud Johanna Peltoniemi - Ostamalla yrittäjäksi - Bli företagare genom att köpa ett företag  

Projektipäällikkö Timo Vauhkonen - Valmisteltu omistajanvaihdos

Finansiering inom företagsköp - John Erickson, Finnvera,