Kaskö hälsocentral

KASKÖ HÄLSOCENTRAL
Hamngatan 18
64260 Kaskö
Tel. 045-232 22 00
Fax 06-2227351
E-post förnamn.efternamn@kaskinen.fi

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER:
Må – to kl. 8 – 16
Fre kl. 8 – 14.15

Tidsbeställning, jour tel. 045-23 22 200

Ansvarig skötare / Astmaskötare Päivi Onnela tel. 045-23 22 200

Sjukskötare/Diabetesskötare Ulla Hellsten tel. 045-232 32 00

Sjukskötare Sanna Harjula tel. 050-3435772

Hälsovårdare Gerd Metsäranta tel. 045-129 59 13

Avdelningssekreterare Saara Juvonen-Engvall tel. 045-1295912

LÄKAR- OCH SKÖTERSKORNAS MOTTAGNING MED TIDSBESTÄLLNING

AKUTJOUR

Kontakta alltid först hälsovårdscentralen i Kaskö, där vi gör en bedömning av vårdbehovet och reserverar en tid. Må - To kl. 8 - 16, Fre kl. 8 - 14.15. Kaskö hälsovårdscentral tel. 045-232 22 00.

Under övriga tider läkarjour enligt följande:

Kristinestads hälsovårdscentral, tel. 06-22 18600:

Må kl. 16 -20
Fre kl. 16.00 - 20
Lö kl. 9 - 20
Sö kl. 9 - 16

Vasa centralsjukhus, tel. 06-213 1001:

Må kl. 16 - Ti kl. 08
Ti kl. 16 - On kl. 08
On kl. 16 - To kl. 08
To kl. 16 - Fre kl. 08
Fre kl. 14.15 - Må kl. 08

Satakunda centralsjukhus, tel. 02-627 6868

Må - To kl. 16 - 08
Fre kl. 14.15 - Må kl. - 08

AMBULANS / ALLMÄNT NÖDNUMMER TEL. 112

RECEPT

Vi har e-recept i bruk.
Enligt lag skall man reservera 8 dagar för förnyande av e-recept!

Vårdbehovsbedömning / tidsbeställning till både läkar- och vårdarmottagning
tel. 045-23 22 200 må - to kl. 8-16, fre kl. 8-14.15.
Diabetesskötare tel. 045-23 23 200 kl. 13 - 14 må – fre. Tider till diabetesmottagning genom tidsbeställning såsom tidigare, även beställning av diabetesvårdtillbehör. Hälsovårdare tel. 045-12 95 913 kl. 10 - 11 må – fre.
Hemsjukvårdare tel. 040-52 21 248 kl. 8-9 må - fre, även beställning av vårdtillbehör.  Laboratoriesvarförfrågningar varje dag efter kl. 14.
För icke annullerad läkartid debiteras 51,40€.

ICKE-BRÅDSKANDE LÄKARKÖ 2-3 VECKOR (8.2.2018)

HÄLSOCENTRALENS KLIENTAVGIFTER

- besöksavgift, läkarmottagning 20,60€

- årsavgift, läkarmottagning 41,20€

- läkar-/tandläkarintyg/-utlåtande 50,80€

- intyg för körkort 61,00€

- oanvänd och icke annullerad mottagningstid till
  läkare/tandläkare (över 15 år) 50,80€

- jouravgift vardagar kl. 20-08 samt lö-sö och helg
  för 18 år fyllda 28,30€

- läkarens/tandläkarens hembesök 18,90€

- annat hembesök av hälsovårdspersonal 12,00€

Mödrarådgivning

Samtliga tjänster köps av Närpes hälsovårdscentral. Du kan själv kontakta mödrarådgivningen måndag-fredag kl. 9.30 - 10 tel. 06 22 49 440.

Barnrådgivning

Barnrådgivningsarbetet utgår från hela familjens hälsa. Målet är att följa med barnets psykiska, fysiska och sociala utveckling, förebygga sjukdomar och upptäcka dem i tid genom följande sätt:

- regelbundna hälsogranskningar
- uppmuntra till hälsosamma levnadsvanor – kost, sömn, motion
- stöda föräldraskapet
- följa med barnets psykomotoriska utveckling samt talutveckling
- vaccineringar enligt det landsomfattande programmet
- samarbete med dagvården, förebyggande barnskyddet och hemvården samt med K5 – familjecentret, t.ex. mödrarådgivning och psykologitjänster.

Närpes mödrarådgivning gör ett hembesök hos det nyfödda barnet och därefter övergår vårdansvaret till barnrådgivningen i Kaskö. Hälsovårdaren kommer hem och gör en hälsogranskning av den nyfödda. Därefter besöks hälsovårdaren ca en gång i månaden, tills barnet fyller 2 år. Därefter hälsokontroller en gång i året, tills barnet fyller 6 år. Läkarundersökningar görs före 8 veckors ålder, vid 4, 8, 18 månader och 4 år.

Antalet rådgivningsbesök kan variera beroende på barnets och familjens individuella behov.

Skolhälsovårdens information finns på Kaskö stads sidor Bildnings- och fritidstjänster.

Preventivrådgivning

Hälsogranskningar av kvinnor görs i vissa åldrar. Alla kvinnor i åldern 25-65 får kallelse till papa-prov per brev med fem års mellanrum. Hälsogranskningarna är frivilliga. Med hjälp av papa-prov kan man upptäcka eventuella förstadier till cancer i livmoderhalsen. Denna cancerform är den näst vanligaste hos kvinnor. Med hjälp av screening kan dess förstadier upptäckas och skötas innan den utvecklas till egentlig cancer. En del förändringar som upptäcks kan vara helt ofarliga och läkas av sig själv.

Papa-prov betyder cellprov som tas från slidan, livmoderhalsen och livmoderkanalen. Prov tas inte under menstruation. Om du använder vaginalsuppositorier skall du undvika att använda dem tre dagar före papa-provet tas.

50 år fyllda kvinnors hälsa undersöks noggrannare, bl.a. blodets fettvärden och blodsockret.

I ärenden som gäller preventivmedel med hormoner kan du beställa tid till hälsovårdaren.

Mammografi

Alla kvinnor får kallelse till gratis bröstcancerscreening per brev första gången det året när kvinnan fyller 50 år och därefter vartannat år tills man fyller 70. Äldre kvinnor kan delta i screening på egen bekostnad.
Bröstcancerscreeningen sker vid Närpes hälsovårdscentral.

Vaccinationer

Om du vill komma till hälsocentralen för att vaccineras skall du beställa tid. Vacciner som hör till det landsomfattande vaccineringsprogrammet (MPR, Tetanus, Polio) är gratis. Om du vill veta vilka vacciner du behöver när du reser utomlands, kontakta hälsocentralen i god tid.

ÅLDERSPUNKTEN

Ålderspunkten, seniorrådgivning har mottagning enligt tidsbeställning måndagar kl. 10–11 vid Kaskö hälsovårdscentral,  telefon  045 129 5913, hälsovårdare Gerd Metsäranta.

Ålderspunkten erbjuder individuell handledning, stöd och hjälp med att klara av vardagen i hemmet. Info och stöd i ärenden som gäller hälsa och funktionsförmåga. Verksamheten är avgiftsfri för klienten och anhöriga.

Hälsoträff

Till 70 åriga personer skickas en personlig kallelse till individuell hälsoträff. Under besöket diskuteras klientens hälsa, resurser samt välmående. Blodtryck, blodsocker, hemoglobin, vikt, längd, syn och vid behov hörsel undersöks vid hälsoträffen.

Förebyggande hembesök

Personer som fyller 75 år kontaktas personligen för att överenskomma om tidpunkt för hembesöket.
Målet med hembesöket är att främja den äldres funktionsförmåga och välbefinnande. Vi kartlägger klientens levnadsvanor, ss. kost, sömn, motion, säkerheten i hemmet samt hjälpmedelsbehov.

MUN- OCH TANDVÅRD

Hamnhuset
Fiskehamnsvägen 30
tel. 050 585 0102.
e-post: förnamn.efternamnn@kaskinen.fi

Målet är att erbjuda likvärdig, kvalitativ och effektiv vård för hela befolkningen.

Öppettider: må – to kl. 8 – 15.45, fre 8 -15.15

Tidbeställning vardagar kl. 8 – 9, tel. 050-5850102

-Utanför tidbeställningen flyttas samtalen till avdelningssekreteraren, tel. 045-1295912

-Munhygienist Tanja Berg arbetar ca 32h/mån, dagarna varierar.

Mun- och tandvård, jour utanför tjänstetid fr.o.m. 1.1.2016

Vasa centralsjukhus samjour har söckenhelger och veckoslut aktivjour inom mun och tandvård, där patienter som anlänt mellan kl. 10-12 vårdas i ankomstordning. Ingen telefonbokning. Jourhavande är vanligtvis på plats till ca kl. 15.

Mun- och tandvård övriga tider:

Jour i Seinäjoki tel. 044 425 5915

• må-to kl. 16–21 och fre och afton före söckenhelg kl. 15–21

• Veckoslut och söckenhelger kl. 14.30–21 mun- och tandvårdens
   adress: Koskenalantie 18, 60220 Seinäjoki.

Y-byggnadens tandläkarjour finns på första våningen i samband med hälsovårdscentralens akutmottagning.

I Åbo Mun- och tandvård nattjour kl. 21–08 tel.(02) 313 8800.

Hur går man till väga?

- Patienterna ringer till sjukvårdsdistriktets akutenhet där en sjukskötare avgör vårdbehovet. Om vårdbehov föreligger bekräftar sjukskötaren patientens personuppgifter och telefonnummer och frågar vid behov övriga uppgifter som är avgörande för vården.

- Sjukskötaren ringer till tandläkaren före kl. 21 tel. 044 425 5915 och ger patientens telefonnummer. Tandläkaren ringer till patienten och besluter om vård och tidpunkt.

o Om aktiva jourhavande ännu är på plats på samjouren kan man konsultera denne gällande vårdbehov och man behöver således inte ringa till jourhavande i Seinäjoki.

- Om sjukskötaren anser att det inte finns vårdbehov bör han råda patienten att följande vardag ringa till den egna hälsovårdscentralens tandvård.

- Om patienten ändå vill komma snabbare till vård kan man informera om möjligheten att använda privat tandläkares tjänster både på söckenhelger och veckoslut via aktivjouren. Man bör göra en notering om patientkontakten i dennes patientjournal.

- Efter kl.21 ges patienten vid behov telefonnumret till jouren i Åbo dit patienten själv kan ringa. Jourhavande ger tilläggsdirektiv.

Utvärdering av vårdbehov för munvård

Jourens avsikt är att trygga sådan daglig till buds stående undersöknings och första hjälp vård som inte kan framflyttas utan fara för liv eller betydande hälsomässiga men.

Situationer som kräver akut första hjälpen

• svullnad, sväljningssvårigheter

• munnen öppnas bara begränsat

• munnen kan ej stängas

• feber i samband med ovannämnda

• kraftig tandbaserad smärta (konstant smärta, som hindrar från att få sömn och där värkmediciner inte hjälper)

• tandolyckor eller misstanke om käkbrott

• blödning efter t.ex. tandutdragning, ifall det känns som att munnen snabbt fylls
med blod

• en trasig fast tandregleringsanläggning, som sticker och där situationen inte kan lindras med t.ex. tuggummi eller genom att fixa mjukning med regleringsvax

Situationer som inte kräver akut första hjälpen

• smärta, till vilken värkmedicin hjälper

• ilande i varmt eller kallt

• spricka i en tand eller plomb

• problem med proteser eller lossnande av stifttand

• problem med löstagbara tandregleringsanrättningar eller lossnande av ringen vid nackdragsvård

Kösituation

3.5.2018 ca 2 mån. Recall-kallelserna har frångåtts tillsvidare. Patienten beställer själv tid till granskning. I brådskande fall såsom tandvärk, svullnad och olyckor får man komma till mottagningen redan samma dag.

Personal

Tandläkare Arja Keitaanrata
Tandskötare Tanja Helkiö
Munhygienist Tanja Berg ca 32h/månad

Avgifter för de vanligaste åtgärderna för 18 år fyllda:

Tandläkarbesöksavgift 13,10 €, munhygienisten 10,20 €

Utöver besöksavgiften debiteras åtgärdsavgift enligt förordningen för åtgärdsavgifter:

Förebyggande vård 8,40 €

Plombering av tand, beroende på omfattningen 18,90-54,90 €

Behandling av tandköttssjukdomar och tändernas stödjevävnadssjukdomar 8,40-77,00 €

Tidsbaserad rotbehandling 18,90 € -54,90 €

Borttagning av tand, från normal till krävande 18,90 € - 37,50 €

Bortoperering av tand, eller annan operation 54,90 €

Behandling av bettproblem från lindrigt till krävande 8,40 € - 54,90 €

Tandröntgen 8,40 käkröntgen 18,90 €

Grundundersökning av munnen 18,90 €

För ickeannullerat uteblivet besök debiteras 15 år fyllda 50,80 €.