6.12.2017 klo 14-16 FINLAND 100 FEST
INBJUDAN TILL FINLAND 100 FEST Vi önskar kommuninvånarna varmt välkomna på Finland 100 fest på självständighetsdagen 6.12.2017 kl. 14-16 i idrottshallen i Kaskö Tillsammans firar vi Finlands stora bemärkelsedag, på programmet, som framförs och erbjuds av kasköbor, bl.a. musik, gymnastikuppvisningar och kaffeservering! Förhandsanmälning info@kaskinen.fi VÄLKOMNA! Kaskö stad och Kaskö stads Finland 100 arbetsgrupp

Evenemang