Ajankohtaista

 

Korkea-asteen stipendihaku 2017

Kaskisten Yrittäjät myöntää 400 euron stipen-din korkea-asteen opiskelijan lopputyöhön, joka valmistuu viimeistään kevään 2018 aikana. Stipendiä voi anoa kaskislainen tai Kaskisissa asunut opiskelija taikka opiskelija, jonka lopputyö koskee kaskislaista yritystä tai Kaskisten yrityskenttää. Stipendihakuun voi osallistua kaikkien alojen lopputöillä. Valinnassa huomioidaan työn merkittävyys ja ajankohtaisuus Kaskisissa sekä kytkökset yritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Stipendi maksetaan lopputyön valmistuttua. Stipendirahasto on muodostettu Kaskisten Yrittäjien 30-vuotismuistamisena saaduista lahjoituksista.

Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuk-sella. Siinä kuvataan lopputyön sisältö ja tar-koitus sekä esitetään omat perustelut stipendin saamiseksi. Myös työn valmistumisaika, lopputyön ohjaajan tiedot ja lyhyt kuvaus itsestä pyydetään mukaan. Hakemus lähetetään 30.9.2017 mennessä osoitteeseen Kaskisten Yrittäjät, c/o Heli Österman, Aleksanterinkatu 20, 64260 Kaskinen. Lisätietoja sähköpostitse kaskisten@yrittajat.fi. Stipendinsaaja julkistetaan Kaskisten silakkamarkkinoilla lauantaina 7.10.2017.