Lediga hyresbostäder

Följande bostäder lediga att hyras 

Hamngatan 17 A 1

3 r+k 69 m2, hyra 555,83 €/mån, vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 550 €

Hamngatan 17 B4

3 r+k 55 m2, hyra 443,02 €/mån , vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 550 €

 

Kyrkogatan 47 A 4, pensionärshus (inflyttningsklar 30.9.2018)

1r+kv 29 m2, hyra 249,05 €/mån, vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 300 €

 

Kyrkogatan 47 A 6 pensionärshus (inflyttningsklar 30.9.2018)

1r+kv 29 m2, hyra 249,05 €/mån, vatten 8,40 €/pers /mån

Bastu 5,05 €/mån

El enl förbrukning, garantisumma 300 €

 

  Ansökningsblankett för hyresbostäder finns här  

 You find application for housing here