Haettavat virat ja toimet


Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi

lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa

Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä.

Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.

Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta

           __________________________________

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 17.8.2018 klo 12.00 mennessä

neljä LÄHIHOITAJAN toimea

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi. Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskinen 12.6.2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA

----------

Kaskö svenska skola söker timlärare med klassläraruppgifter för vikariat för årskurserna 1-6 för tiden 6.8.2018-30.6.2019.

Arbetsbeskrivning

Kaskö svenska skola söker timlärare med klassläraruppgifter för vikariat för årskurserna 1-6 för tiden 6.8.2018-30.6.2019. Godtagbart läkarintyg inlämnas innan tjänsten tillträds. Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. De tidsbundna tjänsterna besätts med en prövotid på 4 månader.

Organisationsbeskrivning

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden. Kaskö skola är en liten varmhjärtad skola som har mycket samarbete med Kaskisten koulu. Båda skolorna är under samma tak. En del av undervisningstimmarna är gemensamma.

Kontaktuppgifter:

Rektor Kaj-Christer Ingves 040-8334450,

kaj-christer.ingves@kaskinen.fi

Ansökan görs via: https://www.kuntarekry.fi/sv/jobb/189117-0