Haettavat virat ja toimet

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 8.12.2017 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN toimen

Sairaanhoitajan pätevyysvaatimus on laillistettu sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan sijoituspaikka on Kaskisten kaupungin vanhustenhuollossa, ensisijainen sijoituspaikka Mariakoti. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Sairaanhoitajalta vaaditaan tyydyttävää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Asunnon hankinnassa avustetaan.
Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskinen 8.11.2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA
 -----------------------------------------------------
Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 8.12.2017 klo 12.00 mennessä

neljä LÄHIHOITAJAN toimea

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi. Asunnon hankinnassa avustetaan.
Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskinen 8.11.2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA
 -------------------------------------------------------

Kaskisten kaupunki etsii VASTAAVAA LASTENTARHANOPETTAJAA JA ESIOPETTAJAA Kaskisten päiväkotiin.

Kaskinen on yli 200-vuotias aito puutalokaupunki, jossa kaikki on lähellä. Upea merimaisema ja kaunis luonto ympäröivät Kaskisten kaupunkia ja toimivat myös varhaiskasvatukselle virikkeellisenä toimintaympäristönä. Kaskinen on aidosti kaksikielinen kaupunki, jossa lapset tottuvat jo varhaiskasvatuksessa molempiin kotimaisiin kieliin.

Haemme nyt Kaskisten päiväkoti Ankkuriin vastaavaa lastentarhanopettajaa virkaan 1.1. 2018 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Tehtävään kuuluu kokonaisvastuu varhaiskasvatuspedagogiikasta, henkilöstöstä ja hallinnollisista tehtävistä. Vastaavan lastentarhanopettajan työajasta osa sijoittuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä muun kasvatushenkilöstön kanssa. Kokemus työvuorosuunnittelusta on hakijalle eduksi. Arvostamme myös yhteistyötaitoja, pedagogista johtamisosaamista ja käytännön kokemusta varhaiskasvatuksen toiminnasta sekä kehittämisestä. Vastaavan lastentarhanopettajan toimesta 50% koostuu työskentelystä suomenkielisessä esiopetusryhmässä, joten esiopetuspätevyys katsotaan hakijalle eduksi tehtävää täytettäessä. Päiväkoti Ankkuri on kaksikielinen toimintaympäristö, joten vaatimuksena on vähintään tyydyttävä sen kotimaisen kielen taito, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Kelpoisuusehtoina tehtävään ovat soveltuvuus kyseiseen tehtävään ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) § 7:n mukainen pätevyys. Tehtävään valittavalla tulee olla vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Liitä hakemukseesi kuvaus, miksi sopisit haettavana olevaan tehtävään. Valitun työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus kuukauden sisällä valinnasta. Tehtävän koeaika on 6 kk. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) § 6.2 rikosrekisteriote. Työntekijän valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt pyydetyn rikosrekisteriotteen viimeistään kuukauden sisällä valinnasta. Työsuhteen palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lisätietoja antaa Sirkka Suurla, sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja 050-5042535

Hakuaika päättyy 11.12.2017. klo 17.00 Hakemukset pyydetään lähettämään Kaskisten kaupungille, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen info@kaskinen.fi

Sivistyslautakunta