Haettavat virat ja toimet

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin

Kaskisten kaupunki hakee

KAUPUNKIKONSERNIN TALOUSJOHTAJAA

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Talousjohtaja toimii aktiivisena controllerina kaupunkikonsernissa ja vastaa taloudellisesta suunnittelusta ja kehittämisestä kaupungissa.

Keskeisiä tehtäviä on budjetoinnista, tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, riskienhallinnasta sekä hankintojen koordinoinnista vastaaminen.

Talousjohtaja vastaa laskentatoimen järjestämisestä ja kehittämisestä kaupungissa ja kuntakonsernissa ja sekä kaupungin tietohallinta-asioista.

Haettavalta henkilöltä edellytetään soveltuvaa taloustieteen korkeakoulututkintoa, riittävää alan työkokemusta talouteen liittyvissä tehtävissä sekä molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Kyky toimia itsenäisesti ict –ohjelmistojen ja laitteiden kanssa katsotaan eduksi.

Palkkausehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti, koeaika on 6 kk. Hakijan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Avustamme tarvittaessa asunnon haussa.

Hakemukset pyydetään lähettämään 2.3.2018 klo 15 mennessä  www.kuntarekry.fi :n kautta Kaskisten kaupunginhallitukselle. Hakemus voidaan myös toimittaa osoitteeseen Kaskisten kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen.
Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400-868780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh. 040-5023446.

Kaskisten kaupunginhallitus

              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Kaskisten kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkaan

 RAKENNUSINSINÖÖRIÄ

Rakennusinsinöörin keskeisinä tehtävinä on kaupungin rakennustarkastus sekä kaupungin oman kiinteistöpalvelun kehittäminen ja toteuttaminen. Rakennustarkastuksen tehtävän kelpoisuusehtona on MRA 4.3 §:n mukainen tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinta ja lisäksi kokemusta rakennussuunnittelun ja rakentamiseen liittyvistä tehtävistä. Rakennusinsinööri tekee tiivistä yhteistyötä teknisen johtajan kanssa tavoitteena julkisten palvelujen kehittäminen ja toimii teknisen johtajan varahenkilönä.

Lisäksi tehtävässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Arvostamme itsenäistä työotetta, asiakkuuden ymmärtämystä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Viran hoidossa rakennusinsinööri tarvitsee myös omaa autoa.

Virka täytetään niin pian kuin mahdollista, mutta rakennusinsinöörin valinta on ehdollinen. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Koeaika on 6 kk.

Hakemukset ansioluetteloineen voi toimittaa 28.02.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/168450

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Jarmo Latikka, puh. 050-5399141 ja vt.rakennusinsinööri Rauno Leppinen, puh.0400-868784.

Kaskisten kaupunki avustaa tarvittaessa asunnon hankkimisessa.

Tekninen lautakunta

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kaskinen on pieni idyllinen saarikaupunki, jossa toimimme kaupungin organisaationa lähellä asiakasta

Kirjastovirkailija

Kaskisten kaupungin sivistystoimi julistaa haettavaksi 75% kirjastovirkailijan viran.

Virka täytetään 1.4.2018 alkaen.

Kaskisten kaupunginkirjasto sijaitsee meren rannalla ja palvelee kaksikielisen saarikaupungin väestöä.

Viran peruspalkka on KVTES 02KIR050 mukainen.  Koeaika on 6kk.

Kirjastovirkailijan tehtäviin kuuluvat kirjastoammatilliset tehtävät, asiakaspalvelu sekä aineiston järjestely. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai soveltuvaa ammatillista perustutkintoa.

Hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää hallintaa. Hakijan tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen valinnan vahvistamista.

Hakuaika päättyy 9.3.2018 kello 15.

Hakemus jätetään kuntarekryn kautta:

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/168285

Yhteystiedot

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla 040-5042535 (arkisin, virka-aikaan), sirkka.suurla@kaskinen.fi

Sivistyslautakunta

.------


Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 9.2.2018 klo 12.00 mennessä

kolme LÄHIHOITAJAN toimea

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen + 150 €. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi. Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskinen 18.1.2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -