Haettavat virat ja toimet

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin

Kaskisten kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkaan

SIVISTYS- JA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAA

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja toimii aktiivisena kehittäjänä ja vastaa koko sivistysosaston toiminnasta ja budjetista. Tehtäväalueeseen kuuluvat perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto- ja kulttuurivastuualue, nuorisotoiminta ja kansalaisopiston toiminta.

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtajan tehtäviin kuuluu kirjaston johtamiseen ja hoitoon liittyvien tehtävien lisäksi kulttuuritehtävät sekä kansalaisopiston rehtorin tehtävät.

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja toimii koulunjohtajien, vastaavan lastentarhanopettajan, kansalaisopiston henkilökunnan sekä kirjastovirkailijan suorana esimiehenä.

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusehtona on tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Hakijalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä toimialaan, johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia itsenäisesti sekä molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Palkkausehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti, koeaika on 6 kk.

Avustamme tarvittaessa asunnon haussa.

Hakemukset pyydetään lähettämään 15.8.2017 klo 15 mennessä Kaskisten kaupunginhallitukselle, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen info@kaskinen.fi. Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh. 040-5023446.

Kaskisten kaupunginhallitus

------

Haemme toistaiseksi voimassa olevaan Kaskisten kaupungin virkaan

TEKNISTÄ JOHTAJAA

joka toimii teknisen sektorin osastopäällikkönä, teknisen lautakunnan esittelijänä ja kaupungin johtoryhmän jäsenenä.

Arvostamme jos Sinulla on

• virkaan soveltuvaa koulutusta

• kokemusta rakennussuunnitteluun ja rakennustyöhön liittyvistä tehtävistä

• kunnallistalouden tuntemusta

• kehittävä ja uudistava johtamisote, suunnittelu ja organisointikykyä

• hankintaosaamista

• perehtyneisyyttä maa- ja talonrakentamiseen, kaavoitukseen ja vesihuoltotekniikkaan

Hakijalta edellytetään suomen ja ruotsin kielen hyvää hallintaa. Työehdot ja palkkaus määräytyvät TS:n mukaan. Hakija voi esittää oman palkkavaatimuksensa. Koeaika 6 kk.

Avustamme asunnon hankinnassa.

Lisätietoja: teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tor Nygård, puh. 050-5988613.

Kirjalliset hakemukset työ- ja opintotodistuksineen pyydetään toimittamaan 15.8.2017 klo 15 mennessä osoitteella: Kaskisten kaupunginhallitus, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai info@kaskinen.fi.

Kaskisten kaupunginhallitus

------

Kaskisten kaupunki etsii VASTAAVAA LASTENTARHANOPETTAJAA JA ESIOPETTAJAA Kaskisten päiväkotiin 1.8.2017 alkaen

Kaskinen on yli 200-vuotias aito puutalokaupunki, jossa kaikki on lähellä. Upea merimaisema ja kaunis luonto ympäröivät Kaskisten kaupunkia ja toimivat myös varhaiskasvatukselle virikkeellisenä toimintaympäristönä. Kaskinen on aidosti kaksikielinen kaupunki, jossa lapset tottuvat jo varhaiskasvatuksessa molempiin kotimaisiin kieliin.

Haemme nyt Kaskisiin vastaavaa lastentarhanopettajaa vakituiseen toimeen 1.8.2017 alkaen päiväkoti Ankkuriin. Tehtävään kuuluu kokonaisvastuu varhaiskasvatuspedagogiikasta, henkilöstöstä ja hallinnollisista tehtävistä. Vastaavan lastentarhanopettajan työajasta osa sijoittuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä muun kasvatushenkilöstön kanssa. Kokemus työvuorosuunnittelusta on hakijalle eduksi. Arvostamme myös yhteistyötaitoja, pedagogista johtamisosaamista ja käytännön kokemusta varhaiskasvatuksen toiminnasta sekä kehittämisestä. Vastaavan lastentarhanopettajan toimesta 50% koostuu työskentelystä suomenkielisessä esiopetusryhmässä, joten esiopetuspätevyys katsotaan hakijalle eduksi tehtävää täytettäessä. Päiväkoti Ankkuri on kaksikielinen toimintaympäristö, joten vaatimuksena on vähintään tyydyttävä sen kotimaisen kielen taito, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Kelpoisuusehtoina tehtävään ovat soveltuvuus kyseiseen tehtävään ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) § 7:n mukainen pätevyys. Tehtävään valittavalla tulee olla vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Liitä hakemukseesi kuvaus, miksi sopisit haettavana olevaan tehtävään. Valitun työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus kuukauden sisällä valinnasta. Tehtävän koeaika on 6 kk. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) § 6.2 rikosrekisteriote. Työntekijän valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt pyydetyn rikosrekisteriotteen viimeistään kuukauden sisällä valinnasta. Työsuhteen palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Haku päättyy 28.7 klo 17.00

 ------

Luokanopettaja Kaskisten kouluun

Kaskisten koulussa (luokat 1-6) julistetaan haettavaksi luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.

Eduksi katsotaan liikunnan ja käsityön opetuksen osaaminen. Lisäksi eduksi katsotaan hyvä ruotsin kielen taito. Kaskisten koulu ja ruotsinkielinen Kaskö svenska skola tekevät päivittäistä yhteistyötä.

Viran pätevyysvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen: jonna.henriksson@kaskinen.fi , lisätietoja: koulunjohtaja Petra Niemi, 040-8334420, petra.niemi@kaskinen.fi

Palkkaus: OVTES. Työnkesto: toistaiseksi voimassa oleva

Haku päättyy 28.7 klo 17.00

------

Kaskisten kaupungin varhaiskasvatukseen, päiväkoti Ankkuriin haetaan

LASTENTARHANOPETTAJAN/ESIOPETTAJAN VUOROTTELUVAPAAN SIJAISTA AJALLE 1.8.2017-28.1.2018

Tehtävän kuvaus: Lastentarhanopettajan tehtävät kaksikielisessä kokopäiväryhmässä sekä ruotsinkielinen esiopetus.

Haemme innostunutta ja työtään arvostavaa lastentarhanopettajaa. Tärkeä tavoitteemme on mahdollistaa lapsille heidän näköisensä ja tarpeitaan vastaava hyvä ja turvallinen hoitopäivä sekä toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta.

Edellytämme hakijalta kelpoisuusehtojen mukaista koulutusta (KM, KK, Sosionomi AMK, LTO). Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Vaatimuksena on vähintään tyydyttävä toisen kotimaisen kielen taito. Vaikka työntekijä tulee työskentelemään ruotsinkielisessä esiopetusryhmässä, on päiväkoti Ankkuri vahvasti kaksikielinen toimintaympäristö.

Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, siten kuin Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää. Työsopimus on ehdollinen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen esittämiseen saakka.

Palkkaus: KVTES:n mukaan

Haku päättyy 28.7 klo 17.00

Hakemukset ja lisätiedot: jonna.henriksson@kaskinen.fi

----

Kaskisten kaupungin varhaiskasvatukseen, päiväkoti Ankkuriin haetaan

Suomenkieliseen esiopetusryhmään avustaja

 4h/pvä, yht. 20h/vko esiopetuksen toimintakaudeksi

 (14.8.2017 - 23.5.2018).

 Palkkaus on KVTES:n mukainen

Vaikka työntekijä tulee työskentelemään suomenkielisessä esiopetusryhmässä, on päiväkoti Ankkuri vahvasti kaksikielinen toimintaympäristö.

Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, siten kuin Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää. Työsopimus on ehdollinen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen esittämiseen saakka.

Haku päättyy 26.7 klo 17.00

Hakemukset ja lisätiedot: jonna.henriksson@kaskinen.fi

Sivistyslautakunta.

---

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi

keittiöapulaisen toimen 50%

kaupungin keskuskeittiössä. Keittiö sijaitsee vanhusten palveluyksikössä Mariakodissa. Keittiössä valmistetaan ateriat myös kaupungin kouluille ja päiväkotiin.

Tehtävä on osa-aikainen( 50% ). Työvuorot sijoittuvat päivä- ja viikonloppuvuoroille.

Keittiöapulaisena vastaat monipuolisesti keittiön avustavista tehtävistä ja ruuan valmistuksesta. Viikonloppuisin vastaat työvuorollasi itsenäisesti kevyestä ruuanvalmistuksesta.

Hakijoilta edellytämme:

- alan peruskoulutusta

- aiempaa kokemusta keittiöapulaisen tehtävistä

- täsmällistä ja vastuullista otetta työhön

- hygieniapassia

Tehtävä on vakinainen ja koeaika 4 kk. Palkkaus on KVTES:in mukainen.

Aloitus mahdollisimman pian sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa rakennusinsinööri Piia Rantala, puh. 0400-868787, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi

Hakemukset pyydetään lähettämään 31.7.2017 mennessä osoitteeseen info@kaskinen.fi

 Tekninen lautakunta

.