Haettavat virat ja toimet

 

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

Haemme Kaskisten kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan

KAUPUNGINJOHTAJAA

Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme johtamis- ja vuorovaikutustaitoja, hyvää kunnallislainsäädännön tuntemista, elinkeinoelämän tuntemusta sekä strategista kehittämis- ja johtamisotetta.

Hakijalta edellytetään suomen ja ruotsin kielen hyvää hallintaa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Palkkausehdot määräytyvät KVTES:in mukaisesti, koeaika on 6 kk. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Avustamme tarvittaessa asunnon haussa.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään 13.10.2017 klo 15.00 mennessä. Hakuaikaa on jatkettu, aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Hakemukset osoitetaan Kaskisten kaupunginhallitukselle, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen info@kaskinen.fi. Hakemukseen tulee liittää jäljennökset kelpoisuuden osoittavista tutkinto- ja työtodistuksista. Kuoreen tai otsikkokenttään merkintä ”Kaupunginjohtaja”. Lisätietoja antaa tarvittaessa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, puh. 040-5023446 ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblom, puh. 040-5240820.

Lisätietoja Kaskisten kaupungista: www.kaskinen.fi

Kaskisten kaupunginhallitus

_______________

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 13.10.2017 klo 12.00 mennessä

Lähihoitajan toimen

lähihoitajan toimen sijaisuuden ajalle 1.10.2017-31.5.2018.

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi. Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

____________

Kaskisten kaupunki etsii VASTAAVAA LASTENTARHANOPETTAJAA JA ESIOPETTAJAA Kaskisten päiväkotiin.

Kaskinen on yli 200-vuotias aito puutalokaupunki, jossa kaikki on lähellä. Upea merimaisema ja kaunis luonto ympäröivät Kaskisten kaupunkia ja toimivat myös varhaiskasvatukselle virikkeellisenä toimintaympäristönä. Kaskinen on aidosti kaksikielinen kaupunki, jossa lapset tottuvat jo varhaiskasvatuksessa molempiin kotimaisiin kieliin.

Haemme nyt Kaskisiin vastaavaa lastentarhanopettajaa vakituiseen toimeen 15.10.2017 alkaen, tai sopimuksen mukaan, päiväkoti Ankkuriin. Tehtävään kuuluu kokonaisvastuu varhaiskasvatuspedagogiikasta, henkilöstöstä ja hallinnollisista tehtävistä. Vastaavan lastentarhanopettajan työajasta osa sijoittuu varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsiryhmän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhteistyössä muun kasvatushenkilöstön kanssa. Kokemus työvuorosuunnittelusta on hakijalle eduksi. Arvostamme myös yhteistyötaitoja, pedagogista johtamisosaamista ja käytännön kokemusta varhaiskasvatuksen toiminnasta sekä kehittämisestä. Vastaavan lastentarhanopettajan toimesta 50% koostuu työskentelystä suomenkielisessä esiopetusryhmässä, joten esiopetuspätevyys katsotaan hakijalle eduksi tehtävää täytettäessä. Päiväkoti Ankkuri on kaksikielinen toimintaympäristö, joten vaatimuksena on vähintään tyydyttävä sen kotimaisen kielen taito, joka ei ole hakijan äidinkieli.

Kelpoisuusehtoina tehtävään ovat soveltuvuus kyseiseen tehtävään ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) § 7:n mukainen pätevyys. Tehtävään valittavalla tulee olla vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot.

Liitä hakemukseesi kuvaus, miksi sopisit haettavana olevaan tehtävään. Valitun työntekijän tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus kuukauden sisällä valinnasta. Tehtävän koeaika on 6 kk. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) § 6.2 rikosrekisteriote. Työntekijän valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on esittänyt pyydetyn rikosrekisteriotteen viimeistään kuukauden sisällä valinnasta. Työsuhteen palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Lisätietoja antaa Tiia Krooks, perusturvajohtaja, 06-2207251, 0400-744306.

Hakuaika päättyy 06.10.2017. klo 17.00 Hakemukset pyydetään lähettämään Kaskisten kaupungille, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen info@kaskinen.fi

Sivistyslautakunta

                 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 22.9.2017 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN toimi

Sairaanhoitajan pätevyysvaatimus on laillistettu sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan sijoituspaikka on Kaskisten kaupungin vanhustenhuollossa, ensisijainen sijoituspaikka Mariakoti. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Sairaanhoitajalta vaaditaan tyydyttävää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi  ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi  

Kaskinen 8.8.2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA

                    - - - - - - - - - - - - - - - - - -