Haettavat virat ja toimet


 

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

ajalle 1.10.2018-31.8.2019 sosiaalitoimen tiimissä vakinaisen viranhaltijan virkavapauden ajaksi. Aloitus sopimuksen mukaisesti mahdollisesti aikaisemminkin.

Viran kelpoisuusvaatimus on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset toimitetaan Kaskisten perusturvalautakunnalle Kuntarekryn kautta.

Hakuaika päättyy 14.9.2018 klo 12.00.

Lähempiä tietoja antaa perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744 306.

----------

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi

lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa

Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä.

Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.

Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta

           __________________________________

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 17.8.2018 klo 12.00 mennessä

neljä LÄHIHOITAJAN toimea

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi. Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskinen 12.6.2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA

----------

 RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ

Haemme itsenäiseen työhön tottunutta ammattitaitoista ruokapalvelutyöntekijää 10.9.2018 - 31.12.2018 väliseksi ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen, edellyttäen että valtuusto myöntää lisämäärärahan.

Työhön kuuluu Kaskisten päiväkoti Ankkurin ja Kaskisten koulun/Kaskö Svenska skolanin ruokahuolto jakelukeittiöissä sekä keskuskeittiöllä Mariakodilla.

Työaika on 100%, palkkaus KVTES:n mukainen. (06RUO060)

Edellytämme sinulta keittiöpuolen koulutusta tai työkokemusta.

Haemme erityisesti tekijää, joka toimii asiakaslähtöisesti, kykenee organisoimaan työtehtäviään ja suhtautuu innokkaasti työhönsä. Hygieniapassi on työssä välttämätön.

Lisätiedot:

Mariakodin keskuskeittiö 040-8291608, mkkeittio@kaskinen.fi

Hakemukset https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/193240

Hakemukset 26.8.2018 klo 17.00 menneessä.