Haettavat virat ja toimet

  

Keittiöapulainen, Palvelutalo Mariakoti, Kaskinen

Kaskisten kaupunki etsii nohevaa keittiöapulaista Palvelutalo Mariakodin keittiöön. Tehtävä on osa-aikainen (50%) ja työvuoroja on 3-4 päivänä viikossa. Työvuorot sijoittuvat päivä- ja viikonloppuvuoroille.

Kyseessä on vanhuksille tarkoitetun palvelutalon keittiö.

Keittiöapulaisena vastaat monipuolisesti keittiöin avustavista tehtävistä ja ruuan valmistuksesta. Viikonloppuisin vastaat työvuorollasi itsenäisesti kevyestä ruuanvalmistuksesta. Ravintola-alan koulutus ja aiempi kokemus ovat luonnollisesti hakijalle eduksi.

Hakijoilta edellytämme:

- aiempaa kokemusta keittiöapulaisen työtehtävistä

- täsmällistä ja vastuullista otetta työhön

- hygieniapassia

Tehtävä on vakinainen ja koeaika 4 kk. Palkkaus on KVTES 06RUO060 mukainen.

Lisätietoja tehtävästä antaa vastaava keittäjä Helena Haglund puhelin 040 557 7904 tai e-mail Mkkeittio@kaskinen.fi.

Hakemukset voi lähettää 10.3.2017 mennessä osoitteeseen info@kaskinen.fi.

 

 

Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

LASTENTARHANOPETTAJAN toimen

Kaskisten kaupungin päiväkoti Ankkurissa on haettavana lastentarhanopettajan toimi 15.3.2107 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain nro 272/2005 ja asetuksen nro 608/2005 mukainen kelpoisuus. Toimeen valitulta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Sivistyslautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Hakuaika päättyy 3.3.2017.

Lisätietoja antaa vastaava lastentarhanopettaja Pirjo Eränen p.0400 946 948 pirjo.eranen@kaskinen.fi

sekä sivistysjohtaja Jonna Henriksson p. 040-5042535, jonna.henriksson@kaskinen.fi

Kaskinen 14.02.2017

SIVISTYSLAUTAKUNTA

 

 

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TYÖ ajalle 1.3. -31.5.2017

Kaskisten kaupungin päiväkoti Ankkurissa on haettavana henkilökohtaisen avustajan määräaikainen työ

6 vuotiaan pojan henkilökohtaisena avustajana esiopetusryhmässä 4 tuntia päivässä.

Hakijoilta toivomme lähihoitajan, päivähoitajan koulutusta tai muuta soveltuvuutta työhön.

Hakijalta edellytetään sen kotimaisen kielen osalta, joka ei ole hakijan äidinkieli, tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Työ alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Työsuhteeseen valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Lisätietoja antaa vastaava lastentarhanopettaja Pirjo Eränen, puh.0400-946948, pirjo.eranen@kaskinen.fi

Hakemukset lähetetään osoitteella: Pirjo Eränen, Kaskisten päiväkoti Ankkuri, Kneiffinpolku 16, 64260 Kaskinen

_____________

 Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 17.2.2017 klo 12.00 mennessä

SOSIAALIOHJAAJAN määräaikaisen viran ajalle 1.2.2017 -31.12.2017

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Tehtävään valitulta hakijalta vaaditaan hyvää suomen, ruotsin sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi

Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306.

Kaskinen 31.1.2017

PERUSTURVALAUTAKUNTA
              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -