Haettavat virat ja toimet

Kaskisten vierasvenesatamaan haetaan hoitajaa

Vierasvenesataman laituri

Kaskisten vierasvenesatama sijaitsee hyvällä paikalla kaupungin keskustassa. Vierasvenesatamassa on laituripaikkoja 30, syvyys 3,5 m. Satamarakennuksessa on sauna- ja suihku/wc-tilat, pesuhuone, jossa pesukone ja kuivausrumpu. Rakennuksessa on pieni vastaanottotila sekä tila, joka soveltuu pienimuotoiseen kahvilatoimintaan. Satamassa on polttoaineen myyntipumppu (diesel) sekä septitankki.

Vierasvenesatama on tärkeä osa Kaskisten kesämatkailupalveluita. Saaristomatkailu nimetty yhdeksi kaupungin uuden elinkeinostrategian painopistealueiksi ja vierasvenesatama palveluineen on tässä keskeisessä asemassa.

Kaskisten kaupunki hakee vierasvenesatamaan vuokraajaa tarjousten perusteella. Tarjouksen tekijän tulee esittää suunnitelma yritystoiminnastaan. Tarjouksen hyväksymisen perusteena on 25 %:sti tarjottu vuokrahinta, 25 %:sti tarjouksen jättäjän yrittäjäkokemus ja matkailualan kokemus sekä 50 %:sti liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten vierasvenesataman toimintaa kehitetään ja sen tulee sisältää selvitykset vuokratarjouksen jättäjän yrittäjä- ja matkailualan työkokemuksesta. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjottava vuokrahinta sekä esitys aukioloajoista, min. kesäkuu-elokuu. Lisäksi tarjouksen jättäjän tulee toimittaa verovelkatodistus tarjouksen liitteenä.

Kaupunki antaa vierasvenesataman vuokralle pääosin nykyisessä kunnossa.

Vuokralainen vastaa kohteen käyttö- ja ylläpitokuluista (mm. vesi/jätevesi, jätehuolto, energia, sähkö) sekä normaalista käytöstä johtuvista korjaus- ja kunnossapitotöistä. Vuokralainen vastaa myös tilojen lisäkalustamisesta sekä oman toimintansa vaatimista kone-, laite- ym. investoinneista ja niihin liittyvistä korjauksista ja huolloista sekä alueen kunnossapidosta, ympäristön siisteydestä. Vuokralainen vastaa myös toimintaan liittyvistä vakuutuksista, viranomaisluvista ja –tarkastuksista.

Tarjouksen tekijän on tutustuttava kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. Yhteyshenkilönä toimivat hallintojohtaja Margit Kaseva, puh. 040-8617251 ja tekninen johtaja Jarmo Latikka, puh. 050-5399141.

Vuokrasopimus tehdään vähintään 2 vuodeksi, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa vuoden optiolla. Vuokralainen voi esittää pitempääkin vuokra-aikaa. Sopimuksesta voidaan käydä neuvottelua. Uuden toimijan on aloitettava viimeistään 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Vuokralainen ei voi siirtää vuokrasopimuksen vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle. Vierasvenesatamaa saa käyttää vain vierasvenesatamatoimintaan. Liittyen tähän toimintaan voidaan kuitenkin järjestää muitakin yleisölle ja matkailijoille suunnattuja tilaisuuksia.

Irtisanomisaika molempien osapuolten osalta on yksi (1) vuosi. Vuokrasopimus tehdään osapuolten välillä ennen toiminnan alkamista. Kaupunki voi välittömästi irtisanoa sopimuksen mikäli sovittuja aukioloaikoja ei noudateta tai vierasvenesataman hoitoa laiminlyödään.

Sesongin päättyessä vuokralainen sitoutuu antamaan kaupungille tilaston vierasvenesatamassa yöpyneiden veneilijöiden määrästä.

Tarjoukset pyydetään jättämään 9.11.2018 klo 15 mennessä osoitteella Kaskisten kaupunki, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen merkillä ”Vierasvenesatama”. Kaskisten kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

 

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi

lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa

Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä.

Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.

Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta

           __________________________________

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 16.11.2018 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN toimen
ja
SAIRAANHOITAJAN viran

Sairaanhoitajan pätevyysvaatimus on laillistettu sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan sijoituspaikka on Kaskisten kaupungin vanhustenhuollossa, ensisijainen sijoituspaikka Mariakoti. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Sairaanhoitajalta vaaditaan tyydyttävää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valitun tulee ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi  ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi  

Kaskinen 26.9.2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA

      _____________________________________

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 16.11.2018 klo 12.00 mennessä

neljä LÄHIHOITAJAN toimea

Kaupungin vanhustenhuoltoon tarvitaan uusia motivoituneita tekijöitä, joilla on aito kiinnostus ikäihmisten hoitoon. Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon, Mariakotiin sekä kotihoitoon. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valituilta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään osoitteella; Kaskisten kaupunki, Perusturvalautakunta, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen tai sähköisesti osoitteeseen: tiia.krooks@kaskinen.fi . Asunnon hankinnassa avustetaan.

Lisätietoja antaa Mariakodin vastaava hoitaja Tuulikki Leppäniemi, puh.040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi  ja perusturvajohtaja Tiia Krooks, puh. 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi .

Kaskinen 26.9.2018

PERUSTURVALAUTAKUNTA

        ----------------------------------------------------------