Haettavat virat ja toimet


 

Kesätöitä kaupungin viheralueilla ja Mariakodissa
Kaskisten kaupunki tarjoaa kesätyötä vähintään 2 viikon pituisia työjaksoja 16 vuotta täyttäneille nuorille. Lähetä hakemuksesi 4.5.2018 mennessä osoitteella: Kaskisten kaupunki, hallinto-osasto, Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen. Sähköpostitse: info@kaskinen.fi 


             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!

www.kaskinen.fi

Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi

lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa

Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä.

Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä.

Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.

Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta.

-----

Kaskisten kaupungin sivistyslautakunta julistaa haettavaksi määräaikaisen laaja-alaisen erityisopettajan tuntiopettajan viran.Kaskisten koulussa (16h) ajalle 1.8.2018-31.7.2019.

Työhön voidaan lisäksi sisällyttää 4h erityislastentarhanopettajan tehtäviä esikoulussa ja Päiväkoti Ankkurissa.

Työn kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus). Palkka OVTES mukaan.

Koeaika 4kk. Hakuaika päättyy ma 16.4. kello 15.

 Lisätietoja antaa johtajaopettaja Petra Niemi, Kaskisten koulu 040-8334420, petra.niemi@kaskinen.f

Hakemukset kuntarekryn kautta:

www.kuntarekry.fi , työavain: 175103