Lediga tjänster och befattningar

Kaskö stad lediganslår att sökas en

befattning som köksbiträde

vid stadens centralkök. Köket finns i Mariehemmet, serviceenheten för äldre i Kaskö. I köket tillreds måltider också för stadens skolor och daghem.

Uppgiften är på heltid. Arbetspassen utgörs av dags- och veckoslutspass.

I egenskap av köksbiträde svarar du för varierande assisterande uppgifter i köket och matlagning samt för beredning av lättare mat självständigt under veckosluten under ditt arbetspass.

Av sökande förutsätts:

- grundutbildning inom branschen

- tidigare erfarenhet av köksbiträdesuppgifter

- noggrant och ansvarsfullt arbetssätt

- hygienpass

Befattningen är ordinarie och prövotiden 4 mån. Lönen följer AKTA 06RUO060.

Arbetet inleds snarast möjligt enligt överenskommelse.

Ytterligare uppgifter om befattningen ges av byggnadsingenjör Piia Rantala, tel. 0400-868787,

förnamn.efternamn@kaskinen.fi.

Ansökningar sänds senast 30.6.2017 till adressen info@kaskinen.fi

________

Oy Kaskisten Energia – Kaskö Energi Ab söker en plikttrogen och arbetsam yrkesman som är kapabel att arbeta självständigt. Vi betonar problemlösningsförmåga och förmåga att klara sig självständigt.

Bolaget Kaskö Energi ägs av Kaskö stad och värmeverket har en 5Mw biovärmepanna samt 5+4Mw oljepannor. Till uppgiften hör i huvudsak upprätthållande, reparation och övervakning av värmeverket och värmeledningsnätet, men också andra tekniska arbeten inom koncernen kan förekomma. Arbetet förutsätter deltagande i dejoureringen, som för närvarande är var femte vecka, en vecka i gången.

Uppgiften förutsätter:

• yrkesutbildning (el eller VVS)

• kunskaper i både finska och svenska

• B-maskinskötarutbildning, utbildning ordnas vid behov

• C-körkort

• boende i Kaskö (eller omedelbar närhet), p.g.a. jourtjänst

• gällande tillståndskort bör följande vara i kraft: arbetssäkerhet, heta arbeten, elarbetssäkerhet samt vattenarbeten. ISPS-skolning och vhf-användartillstånd krävs för dejoureringen (skolningen avgiftsfri för de kort som krävs)

• den till uppgiften valda har reservansvar för värmeverket

• bra inställning och intiativförmåga

• minst 3 års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter

Beredskap innefattar följande uppgifter:

- Värmeverket och fjärrvärmenätet

- Förtöjning av fartyg samt övrig hamnverksamhet i anslutning till Kaskö hamn

- Dejourering i anslutning till stadens fastigheter samt andra uppgifter inom staden

- Alarm i anslutning till vatten- och avloppsnätet

Vi erbjuder ett intressant ordinarie arbetsförhållande med 6 mån prövotid som börjar genast.

Lönen för uppgiften följer AVAINTES. Sökande kan om de så önskar framföra egna löneanspråk.

Om du är den person vi söker, vänligen sänd en fritt formulerad ansökan jämte CV senast 30.6.2017 till adressen jerker.engvall@kaskinen.fi

 ____________

Småbarnsfostran i Kaskö stad/daghemmet Ankaret söker en

VIKARIERANDE BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE/FÖRSKOLLÄRARE FÖR ALTERNERINGSLEDIGHET 1.8.2017-28.1.2018

Uppgiftsbeskrivning: Barnträdgårdsläraruppgifter i en tvåspråkig heldagsgrupp samt svenskspråkig förskoleundervisning.

Vi söker en inspirerad och intresserad barnträdgårdslärare. Ett viktigt mål är att ge barnen bra och trygg vård som motsvarar deras förväntningar och behov, samt att erbjuda småbarnsfostran av hög kvalitet.

Av de sökande förutsätts utbildning som fyller behörighetsvillkoren (PeM, PeK, Socionom YH, BTL). Kompetens i förskoleundervisning betraktas som en merit. Språkkrav är minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Den anställda kommer att arbeta i en svenskspråkig förskolegrupp, men daghemmet Ankaret är en starkt tvåspråkig verksamhetsmiljö.

Den som valts till uppgiften skall förete ett i kraft varande brottsregisterutdrag i enlighet med Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Arbetsavtalet är villkorligt tills ett brottsregisterutdrag företes.

Lönen följer AKTA

Ansökningstiden utgår 23.6 kl. 16.00

Tilläggsuppgifter: Ankarets ansvariga barnträdgårdslärare, 0400-946 948

ansökningar: jonna.henriksson@kaskinen.fi

.