Lediga tjänster och befattningar

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 29.12.2017 kl.12.00

En tjänst som Sysselsättningskoordinator 60% / Familjearbetare 40% (sammansatt tjänst)

Behörighetsvillkor för uppgiften är lämplig högre högskoleexamen. Tidigare erfarenhet inom arbetslösas sysselsättning och erfarenhet inom barnskyddets öppenvård samt lokalkännedom ses som merit. Sökande skall ha god förmåga att i tal och skrift använda finska, svenska och engelska.

Lönen är enligt AKTA 04SOS04A. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur brottsregistret.

Ansökningar tillställs under adress: tiia.krooks@kaskinen.fi

Tilläggsuppgifter ger grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks tel. 0400-744306

Kaskö 14.12.2017

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

_____________

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 5.1.2018 kl. 12.00

EN SJUKSKÖTARE befattning

Kompetenskrav för sjukskötare är legitimerad sjukskötare. Utvalda skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Sjukskötaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Sökande kan få hjälp att hitta bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvarige skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 13.12.2017

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

___________

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 5.1.2018 kl. 12.00

Fyra befattningar som NÄRVÅRDARE

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 13.12.2017

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

___________

Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidaretjänst som

 BYGGNADSINGENJÖR

Till byggnadsingenjörens centrala uppgifter hör stadens byggnadsinspektion samt utveckling av stadens egna fastighetsservice och dess förverkligande. Behörighetskraven för byggnadsinspektionen är lämplig högskoleexamen enligt Mark och Byggn.L. 4.3 § eller examen enligt § 108 i förordningen om markanvändning och byggandets övergångsbestämmelse och dessutom erfarenhet av byggnadsplanering och byggnadsrelaterade uppgifter.

Byggnadsingenjören arbetar i nära samarbete med tekniska direktören för att utveckla den offentliga servicen och fungerar som tekniska direktörens vikarie.

Dessutom krävs i tjänsten god förmåga att använda båda inhemska språken. Vi uppskattar ett självständigt sätt att arbeta, förståelse för kundförhållanden samt god social kompetens. Arbetet förutsätter att byggnadsingenjören har egen bil.

Tjänsten besätts så snart som möjligt, men valet av byggnadsingenjören är villkorligt. Före mottagandet av tjänsten bör den valda uppvisa godkänt läkarintyg. Lön utgår enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotid 6 mån.

Ansökningar med meritförteckning kan inlämnas senast den 17.12.2017 till adressen Kaskö stad, tekniska nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till epost info(at)kaskinen.fi.

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jarmo Latikka tel. 050-5399141 eller vik. byggnadsingenjören Rauno Leppinen, tel 0400-868784.

 Kaskö stad kan vid behov hjälpa att finna en bostad.

Tekniska nämnden.

 

KOSTHÅLLSARBETARE

Vi söker en erfaren kosthållsarbetare för tidsbundet avtal, som är van att arbeta självständigt för tiden 2.1.2018-31.5.2018.

Arbetsuppgifterna är köksservicearbete vid fördelningsköken vid daghemmet Ankaret, Kaskisten koulu och Kaskö svenska skola.

Arbetet utföres på vardagar och arbetstiden är 75%. Lön enligt AKTA.

Vi förutsätter köks-utbildning eller arbetserfarenhet. Hygienpass krävs

Vi söker en person som arbetar kundorienterat, kan organisera sina arbetsuppgifter samt är engagerad i sitt arbete.

Tilläggsuppgifter: Mariehemmets centralkök 040 -8291608, mkkeittio@kaskinen.fi

Ansökningar via e-post, info@kaskinen.fi eller till Kaskö Stad, rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.

Ansökningstiden utgår 27.12.2017 kl 10.00