Lediga tjänster och befattningar

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad!

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas en tidsbunden

TJÄNST SOM SOCIALARBETARE

för tiden 1.10.2018 – 31.8.2019 i stadens socialvårdsteam under den ordinarie tjänsteinnehavarens tjänstledighet. Tjänsten kan eventuellt (enligt överenskommelse) tillträdas även tidigare.

Behörighetskraven för tjänsten är kompetens enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015) samt god muntlig och skriftlig förmåga i båda inhemska språken. Lönen följer AKTA. Sökandena kan också framföra eget löneanspråk.

Den valda skall före tjänstens tillträdande förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lag 504/2002.

Ansökningar sänds till Grundtrygghetsnämnden i Kaskö via Kommunrekry.

Ansökningstiden utgår 14.9.2018 kl. 12.00.

Närmare uppgifter ges av grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks, tel. 0400-744 306.

-----------

Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet!

Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som

läkare vid Kaskö hälsovårdscentral

Läkaren fungerar som stadens hälsovårdsdirektör och till uppgifterna hör läkarmottagning vid Kaskö hälsovårdscentral under tjänstetid, ledning och utveckling av hälsovårdscentralens verksamhet som en helhet samt främjande av samverkan mellan olika enheter. Läkaren/hälsovårdsdirektören svarar för medicinsk ledning och utveckling av enheten för effektiverat serviceboende, tandvården, hemvården och öppenvårdsmottagningen vid Kaskö hälsovårdscentral.

Uppgiften förutsätter i L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 stadgad legitimation eller tillstånd att verka som läkare, färdigheter att fungera självständigt samt god samarbetsförmåga.

Sökanden förutsätts ha god förmåga i finska och svenska språket. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.

Ansökningar jämte arbets- och studieintyg via Kuntarekry.

 --------------------------------------------------------------

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 17.8.2018 kl. 12.00

fyra befattningar som NÄRVÅRDARE

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi. Vi hjälper med anskaffning av bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskö 12.6.2018

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

---------

KOSTHÅLLSARBETARE

Vi söker en erfaren kosthållsarbetare som är van att arbeta självständigt. För tiden 10.9.2018 - 31.12.2018, (tidsbundet avtal) förutsatt att stadsfullmäktige beviljar tilläggsanslag.

Arbetsuppgifterna är köksservicearbete vid fördelningsköken vid daghemmet Ankaret, Kaskisten koulu och Kaskö svenska skola samt vid centralköket vid Mariahemmet.

Arbetstiden är 100%. Lön enligt AKTA. (06RUO060)

Vi förutsätter köks-utbildning eller arbetserfarenhet. Hygienpass krävs

Vi söker en person som arbetar kundorienterat, kan organisera sina arbetsuppgifter samt är engagerad i sitt arbete.

Tilläggsuppgifter:

Mariehemmets centralkök, 040 -8291608, mkkeittio@kaskinen.fi

Ansökningar via https://www.kuntarekry.fi/sv/node/109815

Ansökningstiden utgår 26.8.2018 kl 17.00