Lediga tjänster och befattningar

Kom till idylliska, havsnära Kaskö stad

Kaskö stad söker en

EKONOMIDIREKTÖR FÖR STADSKONCERNEN

Tjänsten är i kraft tillsvidare.

Ekonomidirektören fungerar som aktiv controller inom stadskoncernen och svarar för den ekonomiska planeringen och utvecklingen i staden.

Centrala uppgifter är att svara för budgetering, bokslut, bokföring, riskhantering samt koordinering av upphandling.

Ekonomidirektören svarar för organisering och utveckling av räkenskapsväsendet i staden och kommunkoncernen samt för stadens ICT-ärenden.

Av personen som söks förutsätts lämplig högskoleexamen i ekonomi, tillräcklig erfarenhet inom branschen i uppgifter i anslutning till ekonomi samt god förmåga att använda de inhemska språken. Förmåga att fungera självständigt då det gäller ict-mjukvara och apparatur räknas som en fördel.

Lönevillkoren enligt AKTA, prövotiden är 6 mån. Innan valet fastställs skall sökanden förete ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd.

Vid behov hjälper Kaskö stad med att finna en bostad.

Ansökningar sänds senast 2.3.2018 före kl. 15 via www.kuntarekry.fi till stadsstyrelsen i Kaskö. Ansökan kan också skickas till Kaskö stadsstyrelse, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö.  Tilläggsuppgifter ges vid behov av stadsdirektör Minna Nikander, tel. 0400-868780, förnamn.efternamn@kaskinen.fi och stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs, tel. 040-5023446.

Stadsstyrelsen i Kaskö

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 Kaskö stad lediganslår att sökas en tillsvidaretjänst som

 BYGGNADSINGENJÖR

Till byggnadsingenjörens centrala uppgifter hör stadens byggnadsinspektion samt utveckling av stadens egna fastighetsservice och dess förverkligande. Behörighetskraven för byggnadsinspektionen är lämplig högskoleexamen enligt Mark och Byggn.L. 4.3 § eller examen enligt § 108 i förordningen om markanvändning och byggandets övergångsbestämmelse och dessutom erfarenhet av byggnadsplanering och byggnadsrelaterade uppgifter.

Byggnadsingenjören arbetar i nära samarbete med tekniska direktören för att utveckla den offentliga servicen och fungerar som tekniska direktörens vikarie.

Dessutom krävs i tjänsten god förmåga att använda båda inhemska språken. Vi uppskattar ett självständigt sätt att arbeta, förståelse för kundförhållanden samt god social kompetens. Arbetet förutsätter att byggnadsingenjören har egen bil.

Tjänsten besätts så snart som möjligt, men valet av byggnadsingenjören är villkorligt. Före mottagandet av tjänsten bör den valda uppvisa godkänt läkarintyg. Lön utgår enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotid 6 mån.

Ansökningar med meritförteckning kan inlämnas senast den 28.02.2018 kl 15.00 till adressen

https://www.kuntarekry.fi/sv/jobb/169214-0

Tilläggsuppgifter ger tekniska direktören Jarmo Latikka tel. 050-5399141 eller vik. byggnadsingenjören Rauno Leppinen, tel 0400-868784.

 Kaskö stad kan vid behov hjälpa att finna en bostad.

Tekniska nämnden

             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.

Biblioteksfunktionär

Kaskö stads bildningsväsende lediganslår att sökas en tjänst som biblioteksfunktionär 75%.

Tjänsten besätts fr.o.m. 1.4.2018. Kaskö stadsbibliotek ligger vid havets strand och betjänar den tvåspråkiga ö-stadens befolkning. Grundlön enligt AKTA 02KIR050. Prövotid 6 mån.

Till biblioteksfunktionärens uppgifter hör biblioteksuppgifter, kundbetjäning samt sortering av bibliotekets material. Uppgifterna förutsätter lämplig lägre högskoleexamen eller motsvarande tidigare läroverks yrkesgrundexamen. Av den sökande förutsätts goda kunskaper i de båda inhemska språken.

Den sökande bör förete intyg över sitt hälsotillstånd innan valet bekräftas. Ansökningstiden utgår 9.3.2018 kl. 15.

Ansökan lämnas in via kuntarekry:

https://www.kuntarekry.fi/sv/node/89873

Kontaktuppgifter

Bildnings- och biblioteksdirektör Sirkka Suurla 040 5042535, sirkka.suurla@kaskinen.fi

Bildningsnämnden

---------

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 9.2.2018 kl. 12.00

tre befattningar som NÄRVÅRDARE

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA + 150 €. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghets-nämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi . Vi hjälper med anskaffning av bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi  

Kaskö 18.1.2018

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN