Lediga tjänster och befattningar

Sommarjobb på stadens grönområden och Mariehemmet
Kaskö stad erbjuder sommarjobb för 16 år fyllda ungdomar i minst 2 veckors perioder. Lämna din ansökan senast 4.5.2018 till stadens förvaltningsavdelning, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. E-post: info@kaskinen.fi       

--------

Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet!

www.kasko.fi

Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som

läkare vid Kaskö hälsovårdscentral

Läkaren fungerar som stadens hälsovårdsdirektör och till uppgifterna hör läkarmottagning vid Kaskö hälsovårdscentral under tjänstetid, ledning och utveckling av hälsovårdscentralens verksamhet som en helhet samt främjande av samverkan mellan olika enheter. Läkaren/hälsovårdsdirektören svarar för medicinsk ledning och utveckling av enheten för effektiverat serviceboende, tandvården, hemvården och öppenvårdsmottagningen vid Kaskö hälsovårdscentral.

Uppgiften förutsätter i L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 stadgad legitimation eller tillstånd att verka som läkare, färdigheter att fungera självständigt samt god samarbetsförmåga.

Sökanden förutsätts ha god förmåga i finska och svenska språket. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.

Ansökningar jämte arbets- och studieintyg via Kuntarekry.

----------

Klasslärare

Kaskö stads bildningsnämnden lediganslår en tjänst på bestämd tid 1.8.2018-31.7.2019 vid Kaskö Svenska Skola. Behörighetskraven bestäms enligt förordningen om behörighet (1998/986).

Den som väljs till tjänsten skall före arbetet inleds förete ett läkarintyg över sin hälsa (T-intyg) och enligt lagen 504/2002 brottsregisterutdrag. Prövotid 4 mån. Lön enligt UKTA

Rektor Kaj-Christer Ingves 040-8334450, kaj-christer.ingves@kaskinen.fi

Ansökningar sänds via www.kuntarekry.fi  /  175128