Lediga tjänster och befattningar

Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet!

Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som

läkare vid Kaskö hälsovårdscentral

Läkaren fungerar som stadens hälsovårdsdirektör och till uppgifterna hör läkarmottagning vid Kaskö hälsovårdscentral under tjänstetid, ledning och utveckling av hälsovårdscentralens verksamhet som en helhet samt främjande av samverkan mellan olika enheter. Läkaren/hälsovårdsdirektören svarar för medicinsk ledning och utveckling av enheten för effektiverat serviceboende, tandvården, hemvården och öppenvårdsmottagningen vid Kaskö hälsovårdscentral.

Uppgiften förutsätter i L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 stadgad legitimation eller tillstånd att verka som läkare, färdigheter att fungera självständigt samt god samarbetsförmåga.

Sökanden förutsätts ha god förmåga i finska och svenska språket. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.

Ansökningar jämte arbets- och studieintyg via Kuntarekry.

 --------------------------------------------------------------

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 17.8.2018 kl. 12.00

fyra befattningar som NÄRVÅRDARE

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdaren anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdaren skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. Den valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi. Vi hjälper med anskaffning av bostad.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi och grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi.

Kaskö 12.6.2018

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

---------

Kaskö

svenska skola söker timlärare med klassläraruppgifter för vikariat för årskurserna 1-6 för tiden 6.8.2018-30.6.2019.

Arbetsbeskrivning

Kaskö svenska skola söker timlärare med klassläraruppgifter för vikariat för årskurserna 1-6 för tiden 6.8.2018-30.6.2019. Godtagbart läkarintyg inlämnas innan tjänsten tillträds. Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. De tidsbundna tjänsterna besätts med en prövotid på 4 månader.

Organisationsbeskrivning

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden. Kaskö skola är en liten varmhjärtad skola som har mycket samarbete med Kaskisten koulu. Båda skolorna är under samma tak. En del av undervisningstimmarna är gemensamma.

Kontaktuppgifter:

Rektor Kaj-Christer Ingves 040-8334450,

kaj-christer.ingves@kaskinen.fi

Ansökan görs via: https://www.kuntarekry.fi/sv/jobb/189117-0