KUNTAVAALIT 2017

KUULUTUS

Kaskisten kaupungissa 9.4.2017 pidettävissä kunnallisvaaleissa valitaan kaupunginvaltuustoon 17 valtuutettua.

Keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnan sihteerille osoitteeseen Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen, tiistaihin 28.2.2017 klo 16 mennessä.

keskusvaalilautakunnan sihteeri /centralvalnämndens sekreterare
Margit Kaseva, puh. 06-2207202

KUNTAVAALIT 2017 KASKISTEN KAUPUNGISSA

Vaalitoimitus tapahtuu kaupungintalolla sunnuntaina 9.4.2017 klo 9.00-20.00.

Muista ottaa henkilöllisyyskortti mukaan.

Ennakkoäänestys

tapahtuu Kaskisten kaupunginkirjastossa ajalla 29.3.-4.4.2017 seuraavasti:

Ke 29.3.2017 14.00-19.00
To 30.3.2017 14.00-19.00
Pe 31.3.2017 14.00-19.00
La 1.4.2017 10.00-16.00
Su 2.4.2017 10.00-16.00
Ma 3.4.2017 14.00-19.00
Ti 4.4.2017 14.00-19.00

Kotiäänestys

Henkilön, joka vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, puh. 06-2207202 viim. ennakkoäänestystä edeltävänä päivänä 28.3.2017 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Vaalien ulkomainonta

Kuntavaalien 2017 ulkomainonnan voi aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 23.3.2017.

Kaskisten kaupungin alueella ulkomainontapaikkoja pystytetään neljälle paikalle: torille, Kalatorille, Heinätorille ja Roopertinkadun ja Cneiffinpolun risteykseen.

Jokaista ehdolle asettajaa varten varataan yksi julistepaikka kutakin ulkomainontapaikkaa kohden, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle.

Vaalimainonta on kiellettyä muissa kunnan kiinteistöissä. Jos vaalimainos tai siihen liittyvä rakenne on luvattomasti asetettu sellaiselle paikalla, voi tekninen osasto määrätä sen heti poistettavaksi tai, jollei ilmoituksen asettajaa saada selville, poistaa sen. Päätös koskee myös kunnan omistamia tai kunnan hoidossa olevia siltoja, ylikulkusiltojen kaiteita, pysäkkikatoksia, liikennemerkkejä ja tievalaisinpylväitä.

Kaskisissa 19.12.2016

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Margit Kaseva, sihteeri, puh. 06-2207202