Presidentvalet 2018

PRESIDENTVALET 2018 I KASKÖ STAD

Valförrättningen sker i stadshuset söndagen 28.1.2018 kl. 9.00-20.00

Valdagen för det eventuella andra valet är söndagen 11.2.2018.

Kom ihåg att ta med id-kort.

Förhandsröstningen

sker i Stadsbiblioteket i Kaskö 17.-23.1.2018 enligt följande:

On 17.1.2018 14.00-19.00

To 18.1.2018 14.00-19.00

Fre 19.1.2018 14.00-19.00

Lö 20.1.2018 10.00-16.00

Sö 21.1.2018 10.00-16.00

Må 22.1.2018 14.00-19.00

Ti 23.1.2018 14.00-19.00

Förhandsröstningen i det eventuella andra valet sker i Stadsbiblioteket i Kaskö 31.1.-6.2.2018 enligt följande:

On 31.1.2018 14.00-19.00

To 1.2.2018 14.00-19.00

Fre 2.2.2018 14.00-19.00

Lö 3.2.2018 10.00-16.00

Sö 4.2.2018 10.00-16.00

Må 5.2.2018 14.00-19.00

Ti 6.2.2018 14.00-19.00

Hemmaröstning

Den som på grund av handikapp eller sjukdom vill rösta hemma skall senast dagen före förhandsröstningen 16.1.2018 före kl. 16.00, skriftligen eller per telefon anmäla detta till centralvalnämnden, tel. 06-2207202. En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning. Anmälningsblankett

Till personer, som vid senaste valet haft rätt att rösta hemma postas en blankett om hemmaröstning. Vill man göra anmälan till hemmaröstning vid riksdagsvalet returneras blanketten till Kaskö stads centralvalnämnd senast 16.1.2018 före kl. 16 under adress: Kaskö stads centralvalnämnd, Kaskö stad, Rådhusgatan 34, 64260 Kaskö. Närmare uppgifter ges av undertecknad sekreterare.

Valreklam utomhus

Valaffischeringen utomhus vid presidentvalet 2018 kan inledas en vecka före förhandsröstningen börjar, dvs. onsdag 10.1.2018.

På Kaskö stads område uppsätts valreklamställningar på fyra ställen: på torget, på Fisketorget, på Hötorget och i korsningen av Robertsgatan och Cneiffs stig.

Varje grupp som ställer upp kandidater tilldelas en affischplats per varje plats för valreklam utomhus, placeringen bör, räknat från vänster till höger, stämma överens med ordningsföljden i sammanställningen av kandidatlistorna.

Kaskö 26.10.2017

CENTRALVALNÄMNDEN

Margit Kaseva, sekreterare, tel. 2207202