Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvitys

Tällä sivulla tiedotetaan Kaskisten ja Närpiön kaupunkien kuntaliitosesiselvityksen vaiheista. Kaskisten kaupunginvaltuusto on 19.12.2017, § 264 tehnyt päätöksen kuntaliitosesiselvityksen aloittamisesta Närpiön kaupungin kanssa.

Kaskisten edustajina esiselvityksen johtoryhmässä toimivat: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Häggblom, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs, Erkki Nykänen, Mirja Högstrand, Lars Piira, Jukka Salo, kaupunginjohtaja Minna Nikander ja hallintopäällikkö Margit Kaseva.

Lehdistötiedote 14.2.2018:

Göran Honga selvittämään Kaskisten ja Närpiön yhdistymismahdollisuuksia

Sairaalaneuvos Göran Honga on valittu riippumattomaksi selvittäjäksi Kaskisten ja Närpiön kuntaliitoksen selvitykseen.

Selvittäjän tehtäviin kuuluu avustaa eri tavoin kaupunkien yhteistä johtoryhmää ja valmistelutyöryhmiä prosessin aikana. Selvitysmies osallistuu mm. moderaattorina kokouksiin ja kokoaa raportit jatkotyön pohjaksi.

- Göran Honga oli yhteisen johtoryhmämme ensimmäinen vaihtoehtoehto selvittäjäksi. Olemmekin sekä Kaskisissa että Närpiössä erittäin tyytyväisiä, että hän hyväksyi tarjoamamme toimeksiannon selvittäjän tehtävään, kertoo Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander.

Honga on emeritus kaupunginjohtaja, emeritus sairaanhoitopiirin johtaja ja entinen kuntauudistuksen valtiollinen selvitysmies.

- Pitkällä ja monipuolisella kokemuksellaan niin erilaisista selvityksistä kuin tehtävistä julkisella sektorilla on Göran Honga erityisen sopiva tehtävään. Mielestämme hän pystyy suuresti myötävaikuttamaan rakentavan ja asiallisen selvityksen toteuttamisessa, toteaa Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist.

Göran Honga kiittää Kaskisten poliittista johtoa kaukonäköisyydestä ja siitä, että he ovat valmiita tekemään selvityksen. Honga antaa kiitosta myös närpiöläisille päättäjille, jotka suhtautuvat myötämielisesti selvityksen toteuttamiseen.

- Aluksi työssä keskitytään nykytilan kartoittamiseen yhdessä valmistelutyöryhmien kanssa. Työssä esille nousevat faktat voivat toimia pohjana myöhemmin käytäville poliittisille keskusteluille. Odotan osallistumista selvitykseen yhteistyössä molempien kaupunkien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja asukkaiden kanssa, kertoo Göran Honga.

Göran Honga aloittaa selvittäjän tehtävässä välittömästi.

Lisätietoja:
Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, etunimi.sukunimi@narpes.fi
Kaskisten kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868 780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi
Selvittäjä Göran Honga, puh. 040 505 8760, etunimi.sukunimi@hotmail.com

KASKISTEN JA NÄRPIÖN KAUPUNKIEN KUNTALIITOSESISELVITYS KÄYNNISTYI

Kaskisten ja Närpiön kuntaliitosesiselvitys käynnistyi kaupunkien yhteisen johtoryhmän kokouksella 30.1.2018 Kaskisten kaupungintalolla. Johtoryhmän Kaskisten kokousten puheenjohtajaksi valittiin Kaskisten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs ja sihteeriksi hallintopäällikkö Margit Kaseva. Johtoryhmän Närpiön kokousten puheenjohtajaksi valittiin Närpiön kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikaela Björklund ja sihteeriksi hallintojohtaja Björn Häggblom. Yhteinen johtoryhmä kokoontuu vuorotellen Kaskisissa ja Närpiössä.

Yhteinen johtoryhmä totesi ensimmäisessä kokouksessaan, että nyt aloitettu kuntaliitosesiselvitys pohjautuu Kaskisten ja Närpiön vilpittömään ja avoimeen tahtotilaan, josta on hyvä jatkaa selvitystyötä eteenpäin. Johtoryhmä päätti asettaa neljä pääosin viranhaltijoista koostuvaa yhteistä työryhmää kuntaliitosesiselvityksen valmisteluun. Valmistelutyöryhmät ovat seuraavat: hallinto-, talous-, henkilöstö- ja konsernityöryhmä; sosiaali- ja terveyspalvelutyöryhmä; sivistys- ja koulutustyöryhmä sekö teknisten palvelujen työryhmä. Valmistelutyöryhmien jäsenet nimeää kummankin kaupungin kaupunginhallitus seuraavassa kokouksessaan. Ryhmät laativat esiselvitysprosessin aikana toiminnastaan väliraportin sekä loppuraportin. Valmistelutyöryhmien työhön osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Yhteinen johtoryhmä toimii kuntaliitosesiselvityksen ohjausryhmänä. Kuntaliitosesiselvitystä vetämään palkataan ulkopuolinen selvittäjä, jonka tehtävänä on laatia koko kuntaliitosesiselvityksestä loppuraportti kaupunkien käyttöön. Kuntaliitosesiselvityksen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan noin vuoden.

Kuntaliitosesiselvityksen aikana tullaan järjestämään kuntatilaisuuksia molemmissa kaupungeissa. Kuntaliitosesiselvityksen etenemisestä tiedotetaan molempien kaupunkien kotisivuilla.

Yhteinen johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran ystävänpäivänä 14.2.2018 klo 18.00 Närpiössä.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Minna Nikander, puh. 0400 868780, etunimi.sukunimi@kaskinen.fi
Kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvist, puh. 050 581 1760, etunimi.sukunimi@narpes.fi